CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EMAUSY
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem
Podat žádost o přijetí

Vítáme vás na stránkách Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem CSS Emausy

Naše kvalita spočívá v:

V našem zařízení pracujeme s konceptem smyslové aktivizace, který je zvláště vhodný pro velmi staré osoby a také pro osoby s onemocněním demencí.


NOVINKY

23. 09.
2016

Zahradní slavnost v CSS Emausy

Na čtvrtek 15. září jsem pro naše klienty, jejich rodiny a všechny příznivce CSS Emausy připravili zahradní slavnost.

celý článek

SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

Rehabilitace je nedílnou součástí komplexní péče a celostního přístupu k našim klientům. Poskytujeme širokou nabídku služeb a v odpoledních hodinách i služby pro veřejnost.

Naše hodnoty jsou:


FILOZOFIE DOMOVA


Život každého člověka je nedotknutelný, jedinečný a originální. Každý člověk má svůj životní příběh, který je potřeba respektovat. Snažíme se pracovat s naším klientem a jeho životním příběhem tak, abychom byly schopni poskytnout mu jistotu a bezpečí. Víme, že domov nahradit nemůžeme. Snažíme se ale vytvořit domácí, vstřícné prostředí a s rodinou nadále úzce spolupracovat. Lidský život nikdy, ani v těch nejbezmocnějších situacích jako je stáří a nemoc neztrácí svoji důstojnost. Náš personál má jako samozřejmé přistupovat ke každému člověku s úctou a láskou. Protože v rovině lidské důstojnosti jsou si všichni lidé absolutně rovni.

Ministerstvo práce a sociálních věcí | Veřejný ochránce práv | Magistrát města Č. Budějovice